Verzekeraars & Banken

MBL Consultancy heeft diverse opdrachten uitgevoerd bij Zorgverzekeraars. Van landelijke wijzigingen middels wetgevingbreed doorvoeren, tot proces- en architecuur optimalisatie en diverse ontwikkeltrajecten, waarbij de focus lag op de kwaliteit en de acceptatie, om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn. Recente ervaring bij met name Zorginkoop, waarbij verantwoording (NZA, DNB) een blangrijke rol speelde.

Bij ABNAmro, Postbank en (later) ING diverse ontwikkeltrajecten begeleidt. Van systemeenimplemtaties van 'standaard' pakketten tot maatwerk.