Gemeenten & Provincies

MBL Consultancy heeft ruime ervaring bij zowel provincies als gemeentes.

Bij provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland zijn diverse opdrachten uitgevoerd op het vlak van informatiemanagement. Van operationele governance (ITIL, BiSL) tot aan business analyse vraagstukken (tekenbeheersysteem, advies officevervanging). Van procesadvies en -verbetering (Lean) tot aan bedrijfsarchitectuur en gebruik referentiearchitecturen (NORA, PETRA en GEMMA). Bij provincies ligt vaak de focus op kwaliteit, waarbij de uitdaging er in zit om dit wel praktisch uitvoerbaar te houden, met nut voor de beoogde doelgroep.

Bij gemeente Leeuwarden, Zwolle en Zwartewaterland diverse business analyse, informatie advies en architectuur opdrachten uitgevoerd. Binnnen gemeente Zwolle met de focus op het fysieke, ruimtelijke domein, waarbij business -IT alignment  een belangrijk aandachtspunt was. Bij gemeente Zwartewaterland een organisatieveranderingsopdracht, met het verzoek te komen tot een praktisch en uitvoerbaar meerjarenplan Informatie voorziening. De uitdaging hier was om de kanteling te maken van het beeld van de organisatie ; van ICT naar informatievoorziening. Uitdaging bij de gemeenten is om de doelen helder, afgestemd en uitvoerbaar te houden, met continue aandacht voor het beoogde resultaat.

Momenteel is de omgevingswet voor zowel provincies en gemeenten een onderwerp van belang (evenals voor Waterschappen, omgevingsdiensten, veilgheidsregio's en landelijke overheid). Voor Zwolle als programma architect direct betrokken bij het in beeld brengen van de consequenties van de omgevingswet op de organisatie en de ketenpartners, waarbij integraliteit en ketensamwerking van belang zijn.