Informatievisie

Informatie is de nieuwe brandstof voor bedrijven. Weten wat er met informatie kan en wat ermee kan worden bereikt is dus van groot belang voor een slagvaardig informatiemanagement. Voor het geven van een goede richting is een duidelijke en hanteerbare informatievisie onontbeerlijk. MBL Consultancy helpt met het creeren van een informatievisie gesneden op maat voor diverse soorten organisaties. Rekening houdend met kaders en richtlijnen vanuit de overheid, referentiearchitecturen (indien van toepassing) en met name de aansluiting bij de missie en visie van uw organisatie zorgen we met de juiste stakeholders binnen uw organisatie voor een gedragen richting hoe effectie en efficient om te gaan met uw informatie.

In de huidige verandersnelheid is een visie vaak maar beperkt houdbaar. Dit geldt ook voor een informatievisie. Door de visie in te bedden bij de reguliere werkzaamheden zoals het regelmatig evalueren van adviestrajecten, verantwoording in een jaarverslag en het op te nemen in een meerjarencyclus blijft een visie actueel en toepasbaar. 

Het doel is uiteindelijk een overzichtelijk en bruikbaar informatiehuishouden. Vergelijk het met kok die zijn keuken en de spullen er in gebruikt. Niet opruimen zorgt voor rommel, waardoor de kok zijn werk niet kan doen. Verkeerd opruimen geeft welliswaar minder rommel, maar kost de kok veel tijd omdat hij alle spullen moet zoeken. Duidelijke afspraken wat wat hoort te staan, zorgt er ook voor dat het gebruik ervan optimaler kan verlopen. De informatievisie helpt bij de inrichting en het gebruik.