Optimalisatie & Governance

‘Optimalisatie’ wordt omschreven als ‘optimaal maken, in de meest gunstige omstandigheden of tot de gunstigste oplossing brengen’. Vanuit de gedachte zoveel mensen, zoveel wensen is er nooit de beste oplossing aan te wijzen, maar wel een oplossing die het breedst beantwoordt aan de behoefte, of die de meeste draagkracht geniet. Het vinden van dit optimum is een grote uitdaging voor de meeste organisaties, omdat in de loop van de tijd er patronen in slijten en een organisatie vaak blind is voor bepaalde eigen problematiek. Het resultaat is een inefficiente werkwijze, ontevreden medewerkers en/of klanten en een neergaande lijn in resultaten. MBL consultancy kan uw organisatie helpen het optimum weer in beeld te brengen, maar ook er op te houden. Vanuit een gezamenlijk doel ergens aan werken is een, maar die ook via duidelijke afgesproken lijnen doen is twee. Door een goede governance wordt de route voor verandering, afstemming en draagkracht vergaren vaak veel duidelijker en transparant voor de rest van de organisatie. MBL Consultancy kan uw organisatie helpen met de inrichting en effectuering hiervan, met als resultaat een prettig werksfeer, efficiente beslissingen en de energie gericht op verbetering.